Despre Societatea Inginerilor din Telecomunicatii

Societatea Inginerilor din Telecomunicatii este o societate de specialitate constituita de Membrii Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania - A.G.I.R., potrivit principiilor prevazute de Art.15 al Statutului A.G.I.R., ca organizatie a Asociatiei si functioneaza in conformitate cu Regulamentul propriu, elaborat cu respectarea prevederilor Statutului A.G.I.R.
Organul de conducere al Societatii este Adunarea Generala, convocata cel putin o data pe an, in perioada dintre Adunari, conducerea fiind asigurata de un Comitet format din presedinte, vicepresedinte si secretar general.
Misiune
Misiunea Societății Inginerilor din Telecomunicații este de a promova sectorul de Telecomunicații prin furnizarea de servicii și suport pentru membrii săi printr-un forum care încurajează partajarea resurselor, ideilor și informației.
Obiectivele partajării resurselor, ideilor şi informaţiilor
• Promovarea cooperării între specialişti, organizații și companii în sectorul Telecomunicații;
• Promovarea dezvoltării prezente și viitoare a sectorului Telecomunicații, privind:
• Integrarea în sectorul de telecomunicații europene prin promovarea cooperării internaționale;
• Promovarea de îmbunătățiri legislative în domeniul Telecomunicațiilor;
• Facilitarea elaborării, analizei și implementării de proiecte științifice, privind:
1. interoperabilitatea aplicațiilor și rețelelor utilizând tehnologii heterogene ;
2. calitatea serviciului;
3. scenarii de evoluție a infrastructurii de rețea;
4. planificarea economică și tehnologică între furnizorii de servicii;
• Promovarea dezvoltării serviciilor și rețelelor de Telecomunicații în zone rurale utilizând infrastructura de telecomunicații fixă, mobilă și specializată existentă;
1. analiză strategică;
2. studierea cererii;
3. analiza competitivității;
4. analiza de arhitecturi și tehnologii de rețea alternative;
5. venitul, costul, profitabilitatea și impactul shimbării;
6. analiză de regulamente și politici;
• Promovarea cercetării fundamentale și aplicative cu scopul facilitării dezvoltării Telecomunicațiilor ca suport pentru implementarea și dezvoltarea Societății Informaționale;
• Identificarea de oportunități de cooperare internatională.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.